Deze applicatie zal per niet meer bestaan.
Wie hier vragen over heeft kan contact opnemen met Anne-Miek de Kleijn (a.dekleijn@iknl.nl)

over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid melden
 
 

over werkgroepen

mail deze pagina print deze pagina

IKNL initieert, ondersteunt en coördineert werkgroepen van deskundigen, ontwikkelt hiervoor programma's en helpt deze uit te voeren.

 

Monodisciplinaire werkgroepen
Er zijn monodisciplinaire werkgroepen voor medische disciplines zoals:

 • medisch oncologen
 • chirurgen
 • radiotherapeuten
 • pathologen
 • verpleegkundigen
 • psychosociale hulpverleners

 

Multidisciplinaire werkgroepen
Daarnaast zijn er multidisciplinaire werkgroepen, bijvoorbeeld voor mammacare, hoofd-halskanker en palliatieve zorg.

 

Landelijk
Er zijn ruim twintig landelijke werkgroepen. Ze zorgen voor de landelijke afstemming over diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten en over nazorg en palliatieve zorg. Verder ontwikkelen ze richtlijnen en houden deze actueel. De taken van de landelijke werkgroepen zijn:

 • opstellen van landelijke richtlijnen voor diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg
 • opstellen van een landelijk kader voor de organisatie van zorg
 • opstellen van een implementatietraject voor richtlijnen 
 • opstellen van criteria voor evaluatie van de richtlijnen
 • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 
 • landelijke advisering voor beleidsvraagstukken 
 • bijdragen aan bij- en nascholing


Overzicht landelijke werkgroepen


Regionaal
In de regionale oncologische werkgroepen stemmen artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere deskundigen hun beleid op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg met elkaar af.
De regionale werkgroepen spelen een belangrijke rol bij het implementeren van richtlijnen in de zorginstellingen.

Overzicht regionale werkgroepen per locatie

 

Lidmaatschap

Indien u lid wilt worden van een werkgroep, dan staat vermeld in de algemene informatie van de werkgroep of dat kan en wie u daarvoor kunt benaderen. U ontvangt dan een login voor de website, zodat u bij alle informatie van de werkgroep kunt.

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.