over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid melden
 
 

Activiteiten

stuur deze pagina door print deze pagina

Doelstelling netwerk

  • Het optimaliseren van de voedingszorg van de oncologische patiënt in de regio van IKNL locatie Amsterdam.
  • Deskundigheidsbevordering; zowel intern binnen de eigen beroepsgroep, als ook extern naar andere beroepsgroepen door middel van het uitwisselen van ervaringen, ideeën en ontwikkelingen in de oncologie op het gebied van voeding.
  • Profileren van de rol van voeding en de rol van de diëtist op oncologiegebied naar andere beroepsgroepen zoals verpleegkundigen, artsen, specialisten.
  • Functioneren als aanspreekpunt voor de voedingszorg binnen de regio.

 

 

Werkwijze

De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen ten kantore van IKNL locatie Amsterdam.

 

Doelstelling bijeenkomsten

De nadruk van de bijeenkomsten ligt op:

  • Het uitwisselen van ervaringen,
  • Het geïnformeerd worden over de nieuwste oncologische ontwikkelingen
  • Het inhoudelijk bespreken van dieetbehandeling en casuïstiek.

 

Werkwijze bijeenkomsten

  • Indien relevant wordt gestreefd naar samenwerking met andere disciplines.
  • Een gastspreker kan worden uitgenodigd voor een inleiding, waarna over het betreffende onderwerp eventueel een gezamenlijk standpunt kan worden bepaald ten aanzien van dieetbehandeling.

 

 

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.