over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid melden
 
 

Doelstelling & werkwijze

stuur deze pagina door print deze pagina

Oprichting en doel

Het Verpleegkundig Netwerk Thuiszorg Oncologie van het IKNL locatie Amsterdam is actief vanaf 1 januari 2005 en is toegankelijk voor alle verpleegkundigen in de regio betrokken bij de thuiszorg. Het netwerk is een adviesorgaan van het bestuur van het IKNL alsmede een forum van overleg tussen verpleegkundigen die betrokken zijn bij oncologische thuiszorg.

 

Taken van het netwerk

Het netwerk heeft onder andere tot taak:

  • Het ontwikkelen en implementatie van richtlijnen en protocollen
  • Het uitwisselen van beschikbare expertise
  • Het bevorderen van deskundigheid

Het netwerk kan besluiten in zijn midden subgroepen te vormen, aan welke groepen één of meer taken van het netwerk worden gedelegeerd.

 

 

Vergaderen

  • Het netwerk komt gemiddeld twee keer per jaar in plenaire setting bij elkaar.
  • Er wordt vergaderd aan de hand van een agenda die uiterlijk twee weken voor de vergadering aan de leden wordt verstuurd en ter vergadering wordt vastgesteld.
  • Van de vergadering wordt een kort verslag gemaakt.
  • De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van het IKNL locatie Amsterdam.

 

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.