over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid melden
 
 

Richtlijnwerkgroep - Rectumcarcinoom

Voorzitter:  mw. dr. C.A.M. Marijnen, radiotherapeut, NKI-AVL, Amsterdam
Contactpersoon:  mw. dr. I.M.A. Joung (VIKC/IKR)
Secretariaat:  mw. N. van Dijk (VIKC/IKR)
LedenDe leden van de werkgroep zijn gemandateerde vertegenwoordigers van de betrokken wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen.

Activiteiten

Op initiatief van de Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren (LWGIT) van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) wordt de richtlijn op  basis van evidence-based systematiek opgesteld. Hierbij wordt een andere, naar verwachting snellere, en voor de leden van de richtlijnwerkgroep minder belastende werkwijze gehanteerd dan in voorgaande EBRO-trajecten. De belangrijkste verschilpunten met voorgaande trajecten zijn dat:

  1. de uitgangsvragen vooraf zijn opgesteld door de leden van de LWGIT,
  2. er gewerkt wordt met een compacte richtlijnwerkgroep, bestaande één expert per uitgangsvraag, en
  3. de beschrijving van de literatuur en het opstellen van evidence-tabellen is uitbesteed aan het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd door de VIKC, waarbij de VIKC verantwoordelijk is voor de procesondersteuning en het CBO is gevraagd methodologische ondersteuning te bieden.

De richtijn is sinds januari 2008 beschikbaar via Oncoline.

ContactIndien u vragen heeft over deze werkgroep, kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoonnummer 010 4405800.

 

 

Bent u lid van de werkgroep, dan kunt u via LOG IN rechts in de pagina inloggen.

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.