over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid maken
 
 

Werkgroep Gynaecologische Oncologie Limburg

 

Vergaderfrequentie: 2x per jaar                                                       Alleen voor leden afgeschermd                                                   

Voorzitter:

Dr. H.J.M.M. Mertens, gynaecoloog, Orbis Medisch Centrum 

 

Bestuur:

Dr. R.I. Lalisang, internist-oncoloog, MUMC+

Drs. L.C.H.W. Lutgens, radiotherapeut-oncoloog, Maastro clinic

Dr. F. Erdkamp, internist-oncoloog, Orbis Medisch Centrum

Drs. D. de Haas, radiotherapeut-oncoloog, Maastro clinic

Dr. B.F.M. Slangen, gynaecoloog-oncoloog, MUMC+

 

Consulenten:

Dr. R.I. Lalisang, internist-oncoloog, MUMC+

L.C.H.W. Lutgens, radiotherapeut-oncoloog, Maastro clinic

Dr. B.F.M. Slangen, gynaecoloog-oncoloog, MUMC+

 

Leden:

Gynaecologen, internisten, radiotherapeuten, pathologen, oncologieverpleegkundigen

 

CoŲrdinator:

Suzanne Verboort, programmaleider diagnostiek en behandeling IKL

 

Activiteiten:

 

Onderzoek:

Klinische studies: De werkgroep speelt een actieve landelijke en regionale rol in het ontwikkelen van en participatie aan klinisch patiŽntgebonden onderzoek.

Binnen de werkgroep wordt in gezamenlijkheid besloten aan welke studies wordt meegedaan.

 

Samenwerking:

Concentratie en spreiding: Er wordt gewerkt volgens in 2000 gemaakte afspraken over centralisatie-decentralisatie van gynaecologische tumoren. Meer gecompliceerde gynaeco-oncologische operaties worden ofwel gecentraliseerd uitgevoerd in het MUMC+, of op locatie waarbij door het gynaeco-oncologisch team van het MUMC+ wordt (mee-)geopereerd.

 

Richtlijnen: Leden van de werkgroep zijn actief betrokken bij de landelijke richtlijnontwikkeling. Op landelijke conceptrichtlijnen wordt door de werkgroep commentaar geleverd. Eventueel vindt een regionale aanpassing van de richtlijn plaats.

 

Organisatie:

Oncologiebesprekingen: Gynaecologische patiŽnten worden niet overal besproken in de algemene oncologiebespreking. In een aantal ziekenhuizen zijn aparte besprekingen over deze patiŽntengroep.

 

Visitaties: De werkgroepleden werken mee aan de door het IKL opgezette visitaties.

 

 

Bent u lid van de werkgroep, dan kunt u via LOG IN rechts in de pagina inloggen.

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.