Deze applicatie zal per niet meer bestaan.
Wie hier vragen over heeft kan contact opnemen met Anne-Miek de Kleijn (a.dekleijn@iknl.nl)

over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid melden
 
 

welkom

stuur deze pagina door print deze pagina

Doel

De werkgroep heeft tot doel te bevorderen dat elke patiënt met (verdenking op) borsttumoren in de IKNL-regio Rotterdam optimale zorg ontvangt. De werkgroep is tevens een platform ter bevordering van de onderlinge contacten, het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring.

 

Leden

De leden van de kerngroep mammatumoren zijn artsen en verpleegkundigen, werkzaam in de regio en ziekenhuizen uit die regio vertegenwoordigend, die zich vanuit de disciplines Chirurgie, Interne oncologie, Radiodiagnostiek, Radiotherapie en Pathologie professioneel bezighouden met onderzoek en behandeling van patiënten met  mammacarcinoom.

De kerngroep organiseert een keer per jaar een themabijeenkomst voor alle professionals in de regio die zich  bezig houden met mammacarcinoom.


Taakstelling

  • het  afstemmen van nieuwe ontwikkelingen en bevorderen van  invoering daarvan  in de dagelijkse praktijk
  • het toetsen van landelijke conceptrichtlijnen op Mamma gebied
  • het opstellen van regionale aanvullingen aan de vastgestelde landelijke richtlijnen
  • het opstellen van een regionaal implementatie-traject voor richtlijnen
  • het opstellen van criteria voor evaluatie van richtlijnen
  • zonodig een bijdrage leveren aan bij- en nascholing

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Corine Korf, adviseur netwerken, of bij Nelleke van Dijk, secretaresse, telefoon (088) 234 6308

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.