Deze applicatie zal per niet meer bestaan.
Wie hier vragen over heeft kan contact opnemen met Anne-Miek de Kleijn (a.dekleijn@iknl.nl)

over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid melden
 
 

Werkgroep Urologische tumoren

Doel

De werkgroep heeft tot doel te bevorderen dat elke patiënt met urologische kanker in de IKNL-regio Rotterdam optimale zorg ontvangt.

 

Leden

De leden zijn artsen, verpleegkundigen en onderzoeksmedewerkers, werkzaam in de regio en ziekenhuizen uit die regio vertegenwoordigend, die zich vanuit de disciplines Urologie, Interne oncologie, Radiotherapie en Pathologie professioneel bezighouden met onderzoek en/of behandeling van patiënten met kwaadaardige urologische ziekten.

 

 

 

Taakstelling

  • het optimaliseren van deelname aan trials
  • nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de urologische oncologie implementeren in de regio
  • het toetsen van landelijke conceptrichtlijnen op urologisch gebied
  • het opstellen van regionale aanvullingen aan de vastgestelde landelijke richtlijnen
  • het opstellen van een regionaal implementatie-traject voor richtlijnen
  • het opstellen van criteria voor evaluatie van richtlijnen
  • het afvaardigen van personen die, namens de werkgroep, zitting hebben in de vigerende landelijke gremia en als zodanig mede de belangen van de werkgroep in deze gremia behartigen
  • zonodig een bijdrage leveren aan bij- en nascholing

 

Activiteit

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline van Drielen, adviseur netwerken, of met Monique Ouderland, secretaresse.

 

 

Bent u lid van de werkgroep, dan kunt u via LOG IN rechts in de pagina inloggen.

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.